תקנון

אתר Jumpin (“האתר”) המופעל ע”י חברת Jumpin  (“ג’אמפ אין אימפקט בע”מ” או “החברה”) ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת קורסים (“המוצר”).
• האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
• הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
• עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

הרכישה

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
  • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
  • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.
  • מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

החזרות וביטולים

 • ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית (053-457-9849) או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות (team@jumpin.co.il) של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יכולו התנאים הבאים:
 • ביטול עסקה  
  • ביטול עסקה על ידי החברה לפני תחילת הקורס: החברה רשאית לבטל את השתתפות הנרשם בקורס מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך לנמק את החלטתה, עד 3 ימי עסקים לפני תחילת הקורס. במקרה כזה יוחזר לנרשם כספו במלואו. לא ישולם לנרשם כל פיצוי או תשלום נוסף או אחר במקרה של ביטול תכנית ההכשרה בנסיבות הללו.
  • ביטול עסקה זה על החברה במהלך הקורס: החברה רשאית לבטל את השתתפות הנרשם בקורס במהלכו לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך לנמק את החלטתה עקב, בין היתר, התנהגות בלתי הולמת הכוללת, בין היתר כמפורט להלן, גניבה, מסירת מידע שגוי, חסר או לא מדויק בטופס ההרשמה, נזק לרכוש, מעשי אלימות פיזיים ו/או מילוליים, הטרדות מיניות, הפרת זכויות הנרשמים האחרים וצדדים שלישיים, הפרות הדין, התעלמות מחוקי ונהלי החברה או אי תשלום דמי הקורס במועדם. ידוע לנרשם כי במקרה שכזה לא יוחזרו לו התשלומים ששילם עבור הקורס והוא יחויב במחיר המלא של הקורס כמפורט באישור העסקה. 
  • ביטול עסקה זה על ידי הנרשם: הנרשם רשאי לבטל את השתתפותו בקורס ולקבל את מלוא כספו בחזרה במידה והביטול נעשה לא יאוחר מ- 14 יום מיום העסקה, אך זאת אך ורק אם הקורס אמור להתחיל תוך 7 יום או מאוחר יותר ממועד הביטול. בגין הביטול בנסיבות אלה ייגבו מהנרשם דמי ביטול של 5% מעלות הקורס או 100 ₪, הנמוך מביניהם (להלן: “ביטול השתתפות במועד”). 
  • אני מצהיר/ה בזאת כי באם אחליט לסיים את השתתפותי בקורס מכל סיבה שהיא אהיה מנוע/ה מלהעלות כל דרישה ו/או טענה ו /או תביעה להחזר דמי ההשתתפות בקורס.
  • אי תשלום במועד: ידוע לי כי במקרה של אי תשלום במועד בגין הקורס, יתווספו לדמי ההשתתפות הוצאות גביה (בהתאם לפעולות שיבוצעו) וכן ריבית והצמדה כחוק.
 • החברה רשאית לבקש את פרטי כרטיס אשראי של הנרשם לשם ביטחון, הנרשם מתחייב לאפשר לו לקבל החברה לגבות את דמי ההשתתפות בקורס באמצעות כרטיס האשראי של הנרשם.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את תחילת הקורס עד ל-21 ימי עבודה ממועד תחילת הקורס על פי שיקול דעתה הבלעדי ומתחייבת להודיע על כך למשתתף. 
 • בחתימתי מטה, אני נותן הרשאה בלתי חוזרת לחברה ומי מטעמה, לעשות שימוש בתמונות בהן אני מצולם, או במדיה בה אני משתתף, אשר צולמו/תועדו במסגרת השתתפותי בקורס, וזאת בין אם השלמתי את הקורס במלואו ובין אם לאו. הנרשם יוכל להסיר את הסכמתו להשתתפותו בתכנים אלו בכל עת בהודעה בכתב לחברה.
 • בחתימתי על מסמך זה הנני  מאשר/ת לחברה לעשות שימוש בפרטיי אלה לצרכיו מפעם לפעם על פי שיקול דעתה בהתאם לכל דין, ובכלל זה משלוח הודעות ו/או הצעות על קורסים עתידיים. הנרשם יוכל להסיר את הסכמתו להשתתפותו בתכנים אלו בכל עת בהודעה בכתב לחברה.

מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

שירות לקוחות

 • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון 053-457-9849

 אבטחת מידע ופרטיות

 • חברת Jumpin, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת Jumpin ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
  • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
  • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
  • כפתור “התחבר/י לאתר” יש משום הסכמה לחברת Jumpin או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה: team@jumpin.co.il. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצן להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון: 053-457-9849 באמצעות לחיצה על כפתור “התחבר/י לאתר” אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה Jumpin.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב”ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.הסילבוס עוד שניה אצלך :)

השאירו פרטים ויועצת הקורס תחזור אליך בהקדם

רוצים להקפיץ את הקריירה?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

דילוג לתוכן